REGELEMENT VOOR HET VISSEN

 1. Vergunning blijft eigendom van de vereniging
 2. De vergunning geeft u het recht tot het bevissen met uitsluitend sportvistuigen, in de volgende  wateren: De Zandwiel, de Brillewiel, de Hartwiel, Voorgoot, Balrouwse vaart en de A-B sloot tot de  Eerste Molenweg. Haven van Oudenbosch vrij vissen  de gehele week in de periode van 1 oktober tot 30 maart. Mochten er wedstrijden worden  gevist dan is vrij vissen toegestaan in aangepaste  (wedstrijd overzicht op geduldvangtvis.com)
 3. Vernielingen aan eigendommen van derden (Waterschap, Staatsbosbeheer en G.V.V.) moeten  door de betrokken persoon of personen worden  Tevens kan onmiddellijke intrekking van  deze vergunning volgen.
 4. Auto’s dient men te parkeren aan de rechterzijde van de Poldersdijk.
 5. Gebruik leefnet en bewaarzak bij vrij vissen verboden. Onthakingsmat (of andere beschermmiddel) verplicht bij karper vissen.
 6. Het is verboden om tussen één uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang te DUS NACHTVISSEN is verboden
 7. Het is verboden om in het viswater te zwemmen, te roeien, te surfen en honden te laten zwemmen.
 8. De houder van de vergunning is verplicht zijn afval op te ruimen en te deponeren in de daarvoor  bestemde afvalbakken.
 9. Met aardappel, in welke vorm dan ook, mag nooit worden gevist.
 10. Richtlijnen van het bestuur moeten te allen tijde worden opgevolgd.
 11. Twee uur voor aanvang van een wedstrijd (zie borden bij de Zandwiel)is het niet toegestaan om  in het viswater te vissen.
 12. Het bestuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit reglement aan te brengen.
 13. In al onze wateren mag men vissen met TWEE hengels, mits je in het bezit bent van een vispas van Geduld Vangt Vis
 14. Op de invalide steiger mag iedereen vissen, alleen als een invalide lid zich meld dient men deze steiger vrij te maken.
 15. Men dient recht vooruit te gooien en een ander niet te hinderen tijdens het vissen.
 1. VERBODEN GEVANGEN VIS MEE TE NEMEN!!!!