Skip to content

Wedstrijdreglement Jeugd

 1. Men dient één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
  Men dient zich zoveel mogelijk aan een vooraf vastgestelde
  aanvangstijd te houden.
 2. De aanvang en het eindsignaal van elke wedstrijd wordt kenbaar
  gemaakt door één signaal, sein of teken. Het éérste signaal geeft het
  begin van de wedstrijd aan.
 3. Het tweede signaal geeft het einde van de wedstrijd aan! Er moet
  direct worden opgehaald. De tijdens het signaal aangeslagen vis telt
  nog mee. Dit signaal geschiedt steeds door één lid van de
  wedstrijdcommissie.
 4. Er wordt gevist met 2 werphengels. Word bepaald door het bestuur.
 5. Tijdens de wedstrijd mag men slechts kleine porties bijvoeren, die
  men met één hand kan omvatten.
 6. Er wordt om geen enkele reden verlengd. (Of vooraf aangegeven of
  medegedeeld) Bij zeer slechte weersomstandigheden (onweer) kan
  de wedstrijd worden gestaakt. Is de wedstrijd voor 50% of meer
  gevist dan telt de wedstrijd voor alle klassementen.
 7. Er word gevist op gewicht. Leefnet verplicht !! Grote karper word
  tijdens de wedstrijd gewogen. Alle gevangen vis word gewogen aan
  einde wedstrijd door de aanwezige leden van de wedstrijd commissie
  van Geduld vangt vis.
 8. Voor de wedstrijden op betaalwater word er op cm gevist. Hier word
  nog naar een oplossing gezocht hoe dit in het klassement te vertalen
 9. Alle gevangen gehaakte vist telt mee.
 10. Het word op prijs gesteld indien men zich afmeld dit tijdig te doen.
 11. Deelnemers dienen minimaal 8 wedstrijden te vissen om een prijs
  te kunnen bemachtigen.
 12. De lijn van de hengel dient altijd haaks te liggen met de oever,
  buurman of buurvrouw mag men niet hinderen. Onder de kant vissen
  is toegestaan mits men de buurman ,buurvrouw niet hindert.
 13. Het gebruik van voerboten is niet toegestaan.
 14. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en na te
  leven. Bij overtreding van dit reglement kan de overtredende
  deelnemer worden gediskwalificeerd voor de
  betreffende wedstrijd.
 15. Alle deelnemers aan wedstrijden en activiteiten dienen lid te zijn van Geduld Vangt Vis. Dit geld voor alle leeftijdscategorieën.
 16. Het gebruik van alcoholische drank tijdens wedstrijden zowel vrije wedstrijden onderlinge comp, Senioren en senioren+ en de jeugd is niet toegestaan

19 – januari – 2019