Skip to content

Geschiedenis

Op 12 augustus 1959 is de hengelsportvereniging Geduld Vangt Vis opgericht, maar eigenlijk waren een aantal personen al veel langer bezig om iets op te richten voor de hengelaars in de omgeving van Hoeven. In die tijd werd er nog niet zoveel gevist met een hengel. Maar zij die deze sport al beoefenden hadden meestal veel moeite met het verkrijgen van vergunningen voor een bepaalde visstek. De toenmalige Zandwiel, Brillewiel en Hartwiel waren verpacht aan enkele mensen welke met fuiken visten. Sommigen kregen een vergunning anderen weer niet.

Vergroten van de Zandwiel

Op het einde van de zestiger jaren werden plannen gemaakt om de Zandwiel te vergroten, een groot gedeelte bestond uit een groot rietveld. De inspanningen van het toenmalige bestuur, leden en de bevolking van Hoeven waren niet voor niets. De kosten van dit project waren € 35.000.-. Dit bedrag kwam op tafel met medewerking van o.a. OVB, Staatsbosbeheer en de gemeente Hoeven. De Zandwiel kon worden vergroot. De gehele praktische uitvoering duurde 6 weken en op 26 mei 1972 kon onder toeziend oog van vele belangstellenden de heropening plaatsvinden.

Vanaf 1996 zijn enkele bestuursleden begonnen met een visstandbeheersplan wat moest leiden tot het uitbaggeren van het gehele viswater. De kosten van dit uitbaggeren konden door GVV niet worden gedragen dus moesten de instanties zoals Hoogheemraadschap duidelijk worden gemaakt dat uitbaggeren noodzakelijk was om dit viswater te behouden voor de hengelsport.

In 2001 was men zover en kon men beginnen met de aanvang van de baggerwerkzaamheden. Deze werden in 2002 afgerond. Thans zijn we nog bezig om de inrichting en de paaigebieden van de Zandwiel beter in te richten. De gehele operatie heeft ongeveer € 480.000.- gekost.

Het diepste punt van de Zandwiel ligt nu op 4 meter En gemiddeld is deze 1,5 meter diep. Vooraan vind men het diepste punt, naarmate men verder naar achteren gaat wordt het ondieper.

Jeugdafdeling Geduld Vangt Vis

Jeugdafdeling Geduld Vangt Vis

Op 12 augustus 1959 is Geduld Vangt Vis opgericht . Sinds dien is er veel veranderd voor de jeugd leden.Daarom zijn er twee begeleiders voor de jeugd leden aangesteld.Deze twee begeleiders zorgen er voor dat de jeugd leden een heel jaar wedstrijden kunnen vissen. Er zijn in 2017/2018 op dit moment 60 jeugd leden lid van onze vis club.

 

Voor de jeugdleden worden 10 wedstrijden per seizoen georganiseerd in div. wateren. Tevens neemt de jeugd deel aan de herfstwedstrijden. Voor een overzicht van de wedstrijden ga naar wedstrijden jeugd op onze site

 

De Zandwiel, Brillewiel en Hartewiel

Het exacte tijdstip van ontstaan van de Wielen is niet bekend maar ligt waarschijnlijk ergens in de 15e eeuw. Het Zandwiel is hydrologisch geïsoleerd van de polder en van de andere Wielen. De waterinlaat, vooral in de zomer, vindt plaats vanuit de Mark. De Brillewiel en Hartewiel staan wel in verbinding met de polder. De aangetroffen levensgemeenschappen in het Zandwiel en Brillewiel zijn kenmerkend voor het type water voedselrijk tot zeer voedselrijk water. Een ideaal water voor snoek en voorn.

De Zandwiel bestaat uit snoek, voorn, blankvoorn watertype met als bijvis de belangrijke kaper en zeelt.

De Zandwiel is een moeilijk bevisbaar water. Doordat de grond rond de Zandwiel hoofdzakelijk uit klei met veengrond bestaat is deze zeer gevoelig voor trillingen welke bij lopen zelfs waarneembaar zijn in het water. Hierdoor wordt de vis verjaagd. In de zomermaanden wordt vooral de Zandwiel bezocht door recreanten welke verblijven op de campings in en rond Hoeven. De vangsten bij deze mensen waren helaas maar matig, maar door het uitbaggeren in 2001 is hier een duidelijke wijziging in gekomen, iedereen kan nu zijn visje vangen op de Zandwiel. Kenners van de Zandwiel treft men aan in de vroege ochtend en later in de avond. Er zijn dan minder personen aanwezig en de vangsten nemen toe.