Geduld Vangt Vis organiseert dit jaar 40 wedstrijden onderverdeeld in vier categorieën nl.

Senioren: Mag iedereen aan meedoen van 0 tot 100 jaar

Senioren +: Ouderen senioren bestemd voor leden welke 65 jaar zijn en ouder

Vrije wedstrijden: Mag iedereen aan mee doen van 0 tot 100 jaar

Jeugd: Van 0 t/m 18 jaar

De wedstrijden tref je aan onder de rubriek wedstrijden verdeeld over vier categorieën. Bij de jeugd staan nog maar een paar wedstrijden ingedeeld daar we sterk afhankelijk zijn van de jeugd en dit is altijd een vraagteken aan het begin van het seizoen. Maar bij voldoende belangstelling wordt hier een wedstrijdprogramma voor gemaakt.

De kosten van deelname zijn: Senioren alle wedstrijden samen € 35.00, senioren + ook voor alle wedstrijden € 20.00, voor de vrije wedstrijden is dit € 5.00. Het wedstrijd reglement tref je aan onder de rubriek wedstrijden.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag, of je willen opgeven.

Ad Manniën

amannien27@ziggo.nl