Programma zaterdag 14 september:
Vissen in de Vossekuil Nijnsel, Vossenbergweg, Nijnsel gemeente Sint-Oedenrode. (Voor informatie zie www.visvijvervossekuil.nl)

Dag invulling volgt later. Deelname door leden Geduld Vangt Vis.

Helaas je kunt zich niet meer opgegeven. 

Programma zaterdag 21 september:
Ochtendprogramma:
07.30 uur loting koppelwedstrijd Zandwiel (koppels door loting samen te stellen.)
08.30 uur aanvang vissen
12.00 uur einde wedstrijd

Middag/avond programma:
16.00 uur ontvangst van de gasten bij
jachthaven aan Lamgatsebrug, Goudbloemsedijk 2, Hoeven
17.00 uur aanvang barbecue

19.00 uur Gastoptreden

22.00 uur afsluiting feestavond

INSCHRIJVING:
Graag weten we van tevoren hoeveel personen we mogen verwelkomen. Opgeven bij
Ad Manniën (amannien27@ziggo.nl). Je hoeft niet aan alle activiteiten deel te nemen, wel vermelden bij opgave en betaling aan welk onderdeel je deelneemt. Alle leden met partner zijn van harte welkom voor het programma op zaterdagmiddag/avond 21 september.
KOSTEN:
14 september (vissen de Vossekuil, Nijnsel/Sint-Oedenrode) € 10,00 per persoon (jeugd beneden 14 jaar € 5,00) (maximaal 40 personen)
21 september koppelwedstrijd (vissen Zandwiel) gratis (maximaal 30 personen)
21 september barbecue € 10,00 per persoon (vanaf 18 jaar) (maximaal 75 personen)
Bedrag overmaken op onderstaande bankrekening met vermelding aantal personen.

BANKREKENING NL72RABO0122515773
Inschrijven tot 31 mei 2019