UITSLAG KOPPELWEDSTRIJD NIJNSEL 2023

 1.  Niels en Marcel Roozen                                              1609 cm  29 karpers
 2.  Ben Luijs en Corne Hoendervangers                      1471 cm  25 karpers
 3.  Johan van de Bosch en bas van Geel                      1318 cm  23 karpers
 4.  Ger Kouters en ½ koppel 10                                      1157 cm  21 karpers
 5.  Joost van de Leur en Lejo Vrijhof                                948 cm  19 karpers
 6.  Johan van Dorst en Rene van Dorst                         820 cm  18 karpers
 7.  Patrick Smeur en zoon                                               795 cm  16 karpers
 8.  Mariska Valentijn ne Chris Valentijn                          655 cm  15 karpers
 9. Henny Oomen en Cees v.d. Klundert                         584 cm  10 karpers
 10.  Rien Schouw en Jan Schouw                                        535 cm  12 karpers
 11.  Jan van Caam en Henk v.d. Heuvel                         489 cm  11 karpers
 12. Cees Koevoets en Ad Mannien                                240 cm     5 karpers
 13. Raf v.d.Lindeloof en Anton v.d. Lindeloof                 58 cm    1 karper

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag, en natuurlijk prachtig weer.

Speciaal dank aan de sponsor van de frites kar tussen de middag

Bestuur Geduld vangt Vis.

HSV DE KRUISWEEL VISWEDSTRIJD ZATERDAG 9 SEPTEMBER

HSV DE KRUISWEEL
Kruisland
ORGANISEERT OP
Zaterdag 9 SEPTEMBER 2023
een
INTERNATIONALE HENGELWEDSTRIJD
Er wordt gevist volgens reglement SZWN.
Plaats: Visstekken Bovensas
Tijd: 08.30 tot 12.00 uur
Er zijn slechts 36 plaatsen
Inschrijfgeld: 10 Euro per persoon
HOOFDPRIJS: 100 EURO.
Prijzen 1:3. Alleen geldprijzen.
Prijzen ZELF af halen tijdens de prijs uitreiking.
Prijsuitreiking: ca. 13.15 uur Buiten aan de Baak
Inschrijven: ALLEEN via voorinschrijving tot 8 september 2022
Via info@dekruisweel.nl
Betaling vooraf 10 euro op nummer: NL54RABO0126390762 t.n.v. HSV De Kruisweel o.v.v. Open wedstrijd.
Op de wedstrijddag vanaf 07.15 uur uitloten bij begin parkoers Bovensas.

VISPAS 2023

Alle vispassen welke niet zijn afgehaald zijn terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland.

REGELEMENT VOOR HET VISSEN

 1. Vergunning blijft eigendom van de vereniging
 2. De vergunning geeft u het recht tot het bevissen met uitsluitend sportvistuigen, in de volgende  wateren: De Zandwiel, de Brillewiel, de Hartwiel, Voorgoot, Balrouwse vaart en de A-B sloot tot de  Eerste Molenweg. Haven van Oudenbosch vrij vissen  de gehele week in de periode van 1 oktober tot 30 maart. Mochten er wedstrijden worden  gevist dan is vrij vissen toegestaan in aangepaste  (wedstrijd overzicht op geduldvangtvis.com)
 3. Vernielingen aan eigendommen van derden (Waterschap, Staatsbosbeheer en G.V.V.) moeten  door de betrokken persoon of personen worden  Tevens kan onmiddellijke intrekking van  deze vergunning volgen.
 4. Auto’s dient men te parkeren aan de rechterzijde van de Poldersdijk.
 5. Gebruik leefnet en bewaarzak bij vrij vissen verboden. Onthakingsmat (of andere beschermmiddel) verplicht bij karper vissen.
 6. Het is verboden om tussen één uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang te DUS NACHTVISSEN is verboden
 7. Het is verboden om in het viswater te zwemmen, te roeien, te surfen en honden te laten zwemmen.
 8. De houder van de vergunning is verplicht zijn afval op te ruimen en te deponeren in de daarvoor  bestemde afvalbakken.
 9. Met aardappel, in welke vorm dan ook, mag nooit worden gevist.
 10. Richtlijnen van het bestuur moeten te allen tijde worden opgevolgd.
 11. Twee uur voor aanvang van een wedstrijd (zie borden bij de Zandwiel)is het niet toegestaan om  in het viswater te vissen.
 12. Het bestuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit reglement aan te brengen.
 13. In al onze wateren mag men vissen met TWEE hengels, mits je in het bezit bent van een vispas van Geduld Vangt Vis
 14. Op de invalide steiger mag iedereen vissen, alleen als een invalide lid zich meld dient men deze steiger vrij te maken.
 15. Men dient recht vooruit te gooien en een ander niet te hinderen tijdens het vissen.
 1. VERBODEN GEVANGEN VIS MEE TE NEMEN!!!!

VISPAS 2023

Je Vispas nog niet betaald dan heb je pech. Alle vispassen  welke nog niet waren betaald zijn terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland.BOETEBEDRAGEN SPORTVISSERIJ 2022.

Als je problemen hebt met het naleven van de afspraken betreffende het vissen kan je dit behoorlijk wat gaan kosten.

Hieronder een overzicht van de meest relevante overtredingen welke voor kunnen komen bij Geduld Vangt Vis.

 

 • Geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels                                      € 150,00
 • Vissen met drie hengels in de viswater Geduld Vangt Vis                                    € 330,00
 • Vissen met vistuig welke niet aan de voorwaarden voldoet.                                € 300,00
 • Vissen met een levend aasvis.                                                                                     € 400,00
 • Nachtvissen (één uur voor zonsopkomst en één uur na zonsondergang is toegestaan) € 300,00

De vereniging controleurs zijn bevoegd voor het innemen van je Vispas, b.v. bij het niet naleven van de richtlijnen welke in de vergunning zijn opgenomen. B.v. behandel de vis met respect, dus ook als je een karper visser bent dien je andere vissoorten met respect te behandelen. En wat dachten we van recht naar de overkant gooien en andere vissers niet hinderen. Toon aan dat je aan het vissen bent dat je respect hebt voor dier en mens.

NAMENS HET BESTUUR