BETALING EN INSCHRIJVEN WEDSTRIJDEN 2023

De herfst en winterwedstrijden zijn afgesloten en we kunnen zich op maken voor de wedstrijden van:

Senioren/senioren+/Nijnsel en Bosbad wat later in het seizoen.

Een leuke bijkomstigheid is je mag gaan betalen.

Het is iets anders georganiseerd als voorgaande jaren daar betalen alleen maar kan via de bank, daar we zo weinig mogelijk kasgeld willen hebben.

Hoe betalen:

Code A            € 35,00   Senioren 13 wedstrijden onderlinge comp. + 2 avond wedstrijden

Code B             € 20,00   Senioren + 14 wedstrijden + 2 avond wedstrijden

Code C            € 10,00   Nijnsel

Code D            € 10,00   Bosbad

Het bedrag mag je overmaken op bankrekening nummerNL72RABO0122515773 t.n.v. Geduld Vangt Vis.

Dus doe je bv. De Wedstrijden bij de senioren + mee en ga je mee naar Nijnsel betaal je

€ 30,00 en bij omschrijving vul je in wedstrijden B en C. Ik zie dan gelijk je inschrijving.

Mocht je nog vragen hebben stuur even een mail naar amannien27@ziggo.nl

Vriendelijke groeten,

Bestuur Geduld Vangt Vis.

WEDSTRIJDEN 2023

De wedstrijden 2023 staan weer op de website kijk bij wedstrijden.

Betreffende de betalingen krijgt men nog bericht , na de ledenvergadering van 23 janauri a.s.

Kosten blijven gelijk nl:

Senioren € 35,00 (incl. avondwedstrijden)

Senioren + € 20,00 (incl. avondwedstrijden)

NIjnsel € 10,00

Bosbad € 10,00

VISPAS 2023

Bijna alle leden hebben hun vispas al binnen we wachten op nog ongeveer 65 personen welke moeten betalen. Deze leden hebben 2 x een aanmaning ontvangen betreffende de betaling maar dit gaat erg moeizaam. Als deze eind januari niet zijn betaald dan gaan deze retour naar Sportvisserij Nederland. Ook de kosten voor het versturen enz. van hun vispas geeft allemaal extra kosten. Want een aanmaning en opsturen vispas kost 3 postzegels van 1,01 euro.

Totaal dus 3,03 euro. Een groot gedeelte van de vispassen wordt gratis rondgebracht door vrijwilligers binnen Geduld Vangt Vis.

We willen deze dan ook bedanken voor hun medewerking want zo kunnen we veel geld besparen zeker zo’n € 1500,00

Dank gaat uit naar:

Ton van Nispen/Walter van Aert/Cees Koevoets/Cees van de Klundert/Jan van Caam/Jan van de Riet/Huub Vervest/Maarten van Sundert/Martijn Marijnisse/

Ad Brans/Jack Quirijnen/Ad Mannien.

REGELEMENT VOOR HET VISSEN

 1. Vergunning blijft eigendom van de vereniging
 2. De vergunning geeft u het recht tot het bevissen met uitsluitend sportvistuigen, in de volgende  wateren: De Zandwiel, de Brillewiel, de Hartwiel, Voorgoot, Balrouwse vaart en de A-B sloot tot de  Eerste Molenweg. Haven van Oudenbosch vrij vissen  de gehele week in de periode van 1 oktober tot 30 maart. Mochten er wedstrijden worden  gevist dan is vrij vissen toegestaan in aangepaste  (wedstrijd overzicht op geduldvangtvis.com)
 3. Vernielingen aan eigendommen van derden (Waterschap, Staatsbosbeheer en G.V.V.) moeten  door de betrokken persoon of personen worden  Tevens kan onmiddellijke intrekking van  deze vergunning volgen.
 4. Auto’s dient men te parkeren aan de rechterzijde van de Poldersdijk.
 5. Gebruik leefnet en bewaarzak bij vrij vissen verboden. Onthakingsmat (of andere beschermmiddel) verplicht bij karper vissen.
 6. Het is verboden om tussen één uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang te DUS NACHTVISSEN is verboden
 7. Het is verboden om in het viswater te zwemmen, te roeien, te surfen en honden te laten zwemmen.
 8. De houder van de vergunning is verplicht zijn afval op te ruimen en te deponeren in de daarvoor  bestemde afvalbakken.
 9. Met aardappel, in welke vorm dan ook, mag nooit worden gevist.
 10. Richtlijnen van het bestuur moeten te allen tijde worden opgevolgd.
 11. Twee uur voor aanvang van een wedstrijd (zie borden bij de Zandwiel)is het niet toegestaan om  in het viswater te vissen.
 12. Het bestuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit reglement aan te brengen.
 13. In al onze wateren mag men vissen met TWEE hengels, mits je in het bezit bent van een vispas van Geduld Vangt Vis
 14. Op de invalide steiger mag iedereen vissen, alleen als een invalide lid zich meld dient men deze steiger vrij te maken.
 15. Men dient recht vooruit te gooien en een ander niet te hinderen tijdens het vissen.
 1. VERBODEN GEVANGEN VIS MEE TE NEMEN!!!!

UITWISSELING KLEINE VOORN ETTEN-LEUR

Op zaterdag 15 oktober werd de Uitwisseling met de Kleine Voorn  uit Etten- leur gevist.

Aanvang 8.30 uur Einde 11.30 uur. Loting is om 7.45 uur.

Uitslag:

1 H.Oomen 4900 gram 2e F.Koevoets 4700 gram 3e P.Smeur/A.Mannien 3100 gram 5e A.Segers 2000 gram 6e A.Hendrikx 1950 gram 7e C.van de Klundert 8e J.Lips 1400 gram 9e J.van de Bosch 1215 gram 10e M.van Ginneke 1200 gram.

Bestuur

Geduld Vangt Vis..

UITSLAG BOSBAD HOEVEN ZONDAG 25 SEPTEMBER

UITSLAG BOSBAD 2022
GEWICHT gew. punt cm punt
1 J.VAN DE BOSCH/B. VAN GEEL 3750 2 607 3 5
2 J.V.D RIET/FR.HOEFNAGELS 780 11 693 2 13
3 A.BROOS/S.BROOS 1150 8 393 5 13
4 J.VAN DORST/ J.VAN ZANDVLIET 1850 5 91 8 13
5 K.MICHIELSEN/T.MICHIELSEN 1260 7 142 7 14
6 H.OOMEN/loting maat J.lips 3800 1 21 14 15
7 C.KOEVOETS/A.MANNIEN 650 12 524 4 16
8 A.HENDRIKX/F.KOEVOETS 250 16 1237 1 17
9 R.VAN DORST/M.VAN DORST 2500 4 24 13 17
10 P.VAN DE BOSCH/G.FRIJTERS 960 10 71 9 19
11 J.LIPS/C.VAN DE KLUNDERT 3370 3 0 18 21
12 M.VALENTIJN/C.VALENTIJN 650 12 69 10 22
13 C.HOENDERVANGERS/A.VAN NISPEN 0 18 237 6 24
14 M.BLOM/A.VALENTIJN 1600 6 0 18 24
15 L.VRIJHOF/J.VAN DE LEUR 550 15 68 11 26
16 J.ROKS/M.ROKS 1000 9 0 18 27
17 NIELS ROOZEN/JADEN VAN DE WIEL 0 18 67 12 30
18 H.VAN DE HEUVEL/A.BRANS 650 12 0 18 30

VISPAS 2023

GEEN CONTRIBUTIE VERHOGING 2023.

We gaan Sportvisserij Nederland opdracht gegeven voor het aanmaken van de vispassen 2023.

Ben je op 1 oktober lid dan wordt automatisch een nieuw vispas aangemaakt. Opzeggen voor 30 september 2022 is mogelijk.

Voor de leden welke automatisch betalen (85%) wordt de contributie eind oktober afgeschreven en de leden welke hier nog geen gebruik van maken krijgen van ons en schrijven met daarin vermeld de bijdrage welke je mag betalen, voor het lidmaatschap en vispas 2023.

WE HEBBEN NOG 65 VISPASSEN LIGGEN. 

EXTRA VISPAS via  Geduld Vangt Vis. Je betaalt maar eenmaal de afdracht aan Sportvisserij Nederland. Dit gaan we gelijk in mindering brengen bij de leden waarvan wij het weten welke een extra vispas hebben via Geduld Vangt Vis. Mocht het zo zijn dat U het vispas bij de andere vereniging heeft opgezegd dan heb je geen recht op een extra vispas meer. De kosten zijn dan natuurlijk anders.

 

 Ad.

BOETEBEDRAGEN SPORTVISSERIJ 2022.

Als je problemen hebt met het naleven van de afspraken betreffende het vissen kan je dit behoorlijk wat gaan kosten.

Hieronder een overzicht van de meest relevante overtredingen welke voor kunnen komen bij Geduld Vangt Vis.

 

 • Geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels                                      € 150,00
 • Vissen met drie hengels in de viswater Geduld Vangt Vis                                    € 330,00
 • Vissen met vistuig welke niet aan de voorwaarden voldoet.                                € 300,00
 • Vissen met een levend aasvis.                                                                                     € 400,00
 • Nachtvissen (één uur voor zonsopkomst en één uur na zonsondergang is toegestaan) € 300,00

De vereniging controleurs zijn bevoegd voor het innemen van je Vispas, b.v. bij het niet naleven van de richtlijnen welke in de vergunning zijn opgenomen. B.v. behandel de vis met respect, dus ook als je een karper visser bent dien je andere vissoorten met respect te behandelen. En wat dachten we van recht naar de overkant gooien en andere vissers niet hinderen. Toon aan dat je aan het vissen bent dat je respect hebt voor dier en mens.

NAMENS HET BESTUUR