LEDENVERGADERING 2024

Beste leden Geduld Vangt Vis

Hierbij wil ik u uitnodigen voor de ledenvergadering welke zal gehouden worden op dinsdag 16 januari  Aanvang 19.30 uur.

Locatie: Cuijperszaal Achterzijde ( Basiliek) Oudenbosch

Agenda:

 • Opening
 • Overzicht aantal leden
 • Financieel overzicht 2023
 • Tussen stand vispassen 2024.
 • Onderhoud viswater
 • Blankershove vijver
 • Haven Oudenbosch
 • Visuitzetting voorjaar 2024.
 • Jeugd
 • Nijnsel
 • Prijsuitreiking koning en clubkampioenschap senioren en senioren +
 • Wedstrijden senioren/Senioren + en vrije wedstrijden
 • Rondvraag

Wij hopen op een leuke opkomst tot 16 januari.

Vriendelijke groeten,
Ad.

VISSPULLEN TE KOOP

IK HEB TE KOOP EEN COMPLETE KARPERSET MET ALLES ER BIJ GOED MATRIAAL

OOK EEN FEEDER SET COMPLEET

EEN KRIJWAGEN EN EEN BROLLIE EN EEN PARAPLU

OOK EEN VOERBOOT POWER CATCHER WEINIG MEE GEVAREN IK DENK 5 KEER

EN NOG VEEL MEER VOOR INLICHTINGEN BEL

06-53750403

HERFST/WINTERWEDSTRIJDEN

Op zondag 5 november, 17 december,14 januari en 4 februari organiseren we de Herfst en winterwedstrijden in de Haven van Oudenbosch. Loting  7.45 uur en vissen van 8.45 uur tot 12.00 uur.Deelname € 10,00 voor alle wedstrijden ook eventueel per wedstrijd kosten € 2,50 .

Vooraf aanmelden en betalen a.u.b. als je alle 4 wedstrijden meedoet.

Bankrekening nummer NL72RABO0122515773

Bestuur Geduld Vangt Vis.

UItslag 1e wedstrijd 5 november.

Vak 1:

1e F.Koevoets 7000 gram

2e A.Hendrikx 6600 gram

3e Bas van Geel 4500 gram

Vak 2:

1e B.Cardoen 900 gram

2e P.Smeur 5000 gram

3e A.Broos 2750 gram

Vak3:

1e G.Kouters 5700 gram

2e J.Lips 3900 gram

3e H.van de Berghe 3700 gram

HAVEN OUDENBOSCH

De vergunningen voor de Haven van Oudenbosch liggen weer op de verkoopadressen:

Dit zijn:

Mega Fish St. Jozefstraat Roosendaal

Bloem en geur St.Janstraat Hoeven

Ad Segers Duiventoren Oudenbosch

Supercatch St. Willebrord.

De kosten van deze vergunning welke geldig is met een landelijk Vispas zijn € 10,00

VISPAS AANVRAGEN 2024

We hebben Sportvisserij Nedrland weer opdracht gegeven voor het aanmaken van het nieuwe Vispas 2024. In week 43 gaan de we de  automatische incasso klaarzetten betreffende de contributie en Vispas 2024.

Deze zal dan eind oktober worden geïncasseerd, 85% van de leden betaald automatisch de overige krijgen bericht om de contributie en Vispas 2024 zelf over te maken.

In de envelop treft een brief  aan met daarop  het bedrag wat U mag betalen, Maar ook een incasso formulier.

We zouden het op prijs stellen dat nog meer leden automatisch gaan betalen voor U een financiële meevaller en voor veel minder werk en kosten.

Stuur het ingevuld retour en U mag mee profiteren van het bedrag wat staat voor incasso. (dit vindt U terug op de brief).  Wilt U dat wij het regelen voor U vermeld dit even op het incasso formulier en wij regelen alles.

We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden maar dan moeten wel meer leden automatisch gaan betalen, anders kunnen we niet voorkomen dat de contributie zal worden verhoogd miv. Vispas 2025.

Daar ongeveer 80 % van alle vispassen wordt rondgebracht, door vrijwilligers. De porto kosten voor diegene welke niet automatisch betalen zijn 3,03 en in januari komt daar weer 0.15 euro bij.

Mocht je nog vragen hebben dan laat het even weten amannein27@ziggo.nl.

Dus betaal voor 1 december a.u.b.

Bedankt Bestuur Geduld Vangt Vis

KARPER SLAAT TERUG.

Heren karper vissers je bent gewaarschuwd, er zijn karpers welke gevangen zijn nog even iets hebben te verrekenen met de visser. Zie foto.

Dus je bent gewaarschuwd!!!!!!

Opmerking: Er zijn nog steeds vissers??? Welke geen gebruik maken van een onthakingsmat.

Lees je vergunning daar staat dat het verplicht is!!!!!!!

UITSLAG KOPPELWEDSTRIJD NIJNSEL 2023

 1.  Niels en Marcel Roozen                                              1609 cm  29 karpers
 2.  Ben Luijs en Corne Hoendervangers                      1471 cm  25 karpers
 3.  Johan van de Bosch en bas van Geel                      1318 cm  23 karpers
 4.  Ger Kouters en ½ koppel 10                                      1157 cm  21 karpers
 5.  Joost van de Leur en Lejo Vrijhof                                948 cm  19 karpers
 6.  Johan van Dorst en Rene van Dorst                         820 cm  18 karpers
 7.  Patrick Smeur en zoon                                               795 cm  16 karpers
 8.  Mariska Valentijn ne Chris Valentijn                          655 cm  15 karpers
 9. Henny Oomen en Cees v.d. Klundert                         584 cm  10 karpers
 10.  Rien Schouw en Jan Schouw                                        535 cm  12 karpers
 11.  Jan van Caam en Henk v.d. Heuvel                         489 cm  11 karpers
 12. Cees Koevoets en Ad Mannien                                240 cm     5 karpers
 13. Raf v.d.Lindeloof en Anton v.d. Lindeloof                 58 cm    1 karper

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag, en natuurlijk prachtig weer.

Speciaal dank aan de sponsor van de frites kar tussen de middag

Bestuur Geduld vangt Vis.

REGELEMENT VOOR HET VISSEN

 1. Vergunning blijft eigendom van de vereniging
 2. De vergunning geeft u het recht tot het bevissen met uitsluitend sportvistuigen, in de volgende  wateren: De Zandwiel, de Brillewiel, de Hartwiel, Voorgoot, Balrouwse vaart en de A-B sloot tot de  Eerste Molenweg. Haven van Oudenbosch vrij vissen  de gehele week in de periode van 1 oktober tot 30 maart. Mochten er wedstrijden worden  gevist dan is vrij vissen toegestaan in aangepaste  (wedstrijd overzicht op geduldvangtvis.com)
 3. Vernielingen aan eigendommen van derden (Waterschap, Staatsbosbeheer en G.V.V.) moeten  door de betrokken persoon of personen worden  Tevens kan onmiddellijke intrekking van  deze vergunning volgen.
 4. Auto’s dient men te parkeren aan de rechterzijde van de Poldersdijk.
 5. Gebruik leefnet en bewaarzak bij vrij vissen verboden. Onthakingsmat (of andere beschermmiddel) verplicht bij karper vissen.
 6. Het is verboden om tussen één uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang te DUS NACHTVISSEN is verboden
 7. Het is verboden om in het viswater te zwemmen, te roeien, te surfen en honden te laten zwemmen.
 8. De houder van de vergunning is verplicht zijn afval op te ruimen en te deponeren in de daarvoor  bestemde afvalbakken.
 9. Met aardappel, in welke vorm dan ook, mag nooit worden gevist.
 10. Richtlijnen van het bestuur moeten te allen tijde worden opgevolgd.
 11. Twee uur voor aanvang van een wedstrijd (zie borden bij de Zandwiel)is het niet toegestaan om  in het viswater te vissen.
 12. Het bestuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit reglement aan te brengen.
 13. In al onze wateren mag men vissen met TWEE hengels, mits je in het bezit bent van een vispas van Geduld Vangt Vis
 14. Op de invalide steiger mag iedereen vissen, alleen als een invalide lid zich meld dient men deze steiger vrij te maken.
 15. Men dient recht vooruit te gooien en een ander niet te hinderen tijdens het vissen.
 1. VERBODEN GEVANGEN VIS MEE TE NEMEN!!!!